GOTS (Global Organic Textile Standard)

Global Organic Textile Standard (GOTS) är den världsledande textilhanteringsstandarden för ekologiska fibrer inklusive sociala kriterier. Det är en oberoende certifiering för hela textilhanteringskedjan.

Syftet med GOTS är att definiera globala krav för textilproduktionen från sått frö, skörd av råvara och genom hela tillverkningsprocessen för såväl miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning för en trovärdig slutprodukt till konsument.

GOTS standard innefattar bearbetning, tillverkning, förpackning, märkning, handel och distribution av alla textilier som tillverkats av minst 70% certifierade organiska naturfibrer. En textilprodukt med GOTS etikettkvalitet ”organisk” måste innehålla minst 95% certifierade organiska fibrer.

Miljökriterierna för GOTS standard är att organiska fibrer i alla skeden av bearbetningen ska separeras från konventionella fiberprodukter. Alla kemiska ämnen som behövs för produktion tex färgämnen och processkemikalier måste utvärderas och uppfylla grundläggande krav på toxicitet och biologisk nedbrytbarhet. Enligt GOTS är det också förbud mot giftiga tungmetaller såsom formaldehyd, aromatiska lösningsmedel, funktionella nanopartiklar, genetiskt modifierade organismer (GMO) och deras enzymer. Blekmedel måste baseras på syre (ingen klorblekning). Azofärger som släpper ut cancerframkallande aminföreningar är förbjudna. Alla plastisoltryckningsmetoder som använder olika former av Ftalater och PVC är förbjudna.

Fabrikerna som arbetar med GOTS certifierade produkter måste också ha en tydlig miljöpolicy och ett mål för att minimera avfall och utsläpp. Våta beredningsenheter måste innehålla fullständiga register över användningen av kemikalier, energi, vattenförbrukning och avloppsrening inklusive bortskaffande av slam. Avloppsvattnet från alla våta beredningsenheter måste behandlas i ett funktionellt avloppsreningsverk. Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC och pappersförpackningar måste vara certifierade enligt FSC eller PEFC.

Vill du läsa mer om märkningen FSC eller PEFC. Klicka på förkortningen.