Ekologiska barnkläder och märkningar

GOTS - Global Organic Textile Standard

GOTS är en internationell standard för miljömärkning av textil och kläder som omfattar hela kedjan från råvara till färdig produkt, från odling av bomull, plockning av bomull, bearbetning, tillverkning, packetering, märkning, transport, distribution och handel. Märkningen tar även hänsyn till sociala förhållanden för de som arbetar med produktionen och ställer krav på arbetsförhållanden och levnadslön. För att märka plagg med GOTS för ”organic” måste plagget innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. För att märka plagget med ”gjord av ekologisk” måste det vara minst 70% certifierad ekologisk fiber i plagget. Man tillåter inte konstgödsel och GMO odling. Märkningen innefattar även användningen av kemikalier i odling och beredning. Färger måste vara godkända av GOTS och man tillåter inte klorblekning. Fabrikerna måste även se till så det finns fungerande vattenrening och en policy för att ta hand om slaggprodukter. Det färdiga plagget får inte innehålla några hälsofarliga ämnen. Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Papper och kartong måste vara återvunnen enligt certifieriing FSC eller PEFC. Årliga oberoende kontroller utförs för de företag som är GOTS certifierade. Dessa revisorer är godkända enligt ISO 65. Man kan läsa mer och söka på företag i GOTS egna databas på deras hemsida.

 

Soil Association Organic Standard

Soil Association Organic Standard är en engelsk märkning med högt ställda krav på ekologiska råvaror, djurhållning och tillverkning av produkter. Alla ingredienser är spårbara och väl dokumenterade för att inte skada människa och natur.

Rättvisemärkt - Fairtrade 

 

Fairtrade märkningen är en oberoende märkning som uppfyller de internationella fairtrade kriterierna. Dessa tar hänsyn till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Märkningen tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna och med hänsyn till miljön. Genom fairtrade får människor i fattiga länder större kunskap om sina rättigheter och ger en väg ut ur fattigdom. Fairtrade bidrar till att människor i fattiga länder får tryggare anställningsavtal, levnadslöner men även övertidsersättning och föräldraledighet samt att göra sin röst hörd. Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, skydd av vattentäkter och ta hänsyn till biologisk mångfald där man skyddar utrotningshotade arter.

 

Öko tex - Trygg textil

Öko-tex standard 100 är en global märkning för provning och bearbetning av textila råvaror samt mellan och slutprodukter genom alla bearbetningsleden. Det finns fyra olika produktklasser där man har hårdare krav ju närmare huden slutprodukten kommer att vara och därmed desto hårdare humanekologiska krav måste den uppfylla. Denna märkning betyder inte automatiskt att produkten är tillverkad av ekologisk bomull däremot att den är fri från skadliga ämnen.

CE – märning

CE märkning är en märkning inom EU och EES. Märkningen finns på leksaker och personlig skyddsutrustning tex hjälmar. Det är viktigt med säkerhet när det gäller leksaker eftersom barn inte kan läsa säkerhetstexter och bedöma riskerna själva. Det utförs en riskanalys på produkten för att se vilka riskerna är för människor, djur, saker och miljö. Finns det en bruksanvisning ska denna vara skriven på användarens språk och innehålla beskrivning av montage, manövrering och underhåll. Märkningen skall synas tydligt på produkten. Det finns också produkter som inte får CE-märkas är tex nappar, barnvagnar och bärselar (ej sjalar). Här finns andra märkningar för säkerhetskrav på dessa produkter.