FSC (Forest Stewardshop Council) 

FSC utvecklar standarder och skapar system för kontroll av produkter som tillverkats ur trä. Det är till för att konsumenten ska kunna välja pålitliga produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk där produkterna håller den högsta standarden för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.

FSC har funnits i 20 år och har under dessa år utvecklats tillsammans med små och stora markägare och genom globala dialoger kunnat definiera vad ett ansvarsfullt skogsbruk innebär. Detta arbete är viktigt för att skydda våra skogar och även skyddar djurlivet samt stärker rättigheterna för arbetare och utsatta urfolk. Bland FSCs medlemmar finns några av världens största och mest respekterade miljöorganisationer såsom Greenpeace och WWF. Reglerna är globala och gäller över hela världen.

Den produkt som ska märkas med FSC:s märkningssystem ska innehålla trä från skog som brukats enligt FSC:s regler. Skogsbruket ska vara FSC certifierat. Certifikatet är ett bevis på att skogsägaren fölljer skogsbruksregler enligt FSC. En oberoende certifieringsorganisation delar ut certifikat och de gör årliga kontroller med bland annat stickprov för att kontrollera att alla regler följs. Den som är certifierad betalar själv för certifikat och kontroller.