Fairtrade märkning

Fairtrade märkningen är en oberoende märkning som uppfyller de internationella fairtrade kriterierna. Dessa tar hänsyn till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Märkningen tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna och med hänsyn till miljön. Genom fairtrade får människor i fattiga länder större kunskap om sina rättigheter och ger en väg ut ur fattigdom. Fairtrade bidrar till att människor i fattiga länder får tryggare anställningsavtal, levnadslöner men även övertidsersättning och föräldraledighet samt att göra sin röst hörd.

Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, skydd av vattentäkter och ta hänsyn till biologisk mångfald där man skyddar utrotningshotade arter.