Beco Things

Biologiskt nedbrytbara produkter

Materialet som Beco tillverkas av är en ersättning för plast gjord av naturliga växtfiber. Det är ett biokompositmaterial, vilket betyder att det är en blandning av olika biologiskt nedbrytbara material.

Omkring 80% av materialet består av fibrer från bambu och risskal. Risskal är en restprodukt från risproduktionen, ett material som normalt kastas bort och som därför är perfekt ur miljöhänseende. Bambu är en typ av gräs som växer otroligt snabbt, faktiskt den snabbast växande grödan på vår planet! Att bambu dessutom kan odlas utan besprutning och producerar mer syre än skog av jämförbar storlek gör att bambu kan odlas på ett hållbart sätt.

Båda dessa material, bambu och risskal, gjuts samman med hjälp av aminosyror. Det är denna gjutning som binder samman fibrerna och som gör att de snabbt kan brytas ner. När du placerar en produkt av växtfiber i varma, fuktiga förhållanden, som i en kompost eller i jorden, kommer kådan att brytas ner. Detta i sin tur gör att fibrerna bryts ner och så småningom kommer produkten att vara helt biologiskt borta. Denna process tar vanligtvis 2 till 3 år beroende på miljöförhållanden.